Trwa ładowanie...
d45gwmf
espi
07-03-2013 17:47

BRE - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

BRE - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
d45gwmf
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody z tytułu odsetek 4 476 800 3 890 573 1 072 647 939 729
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 273 953 1 279 172 305 241 308 971
Wynik na działalności handlowej 356 542 347 412 85428 83 914
Wynik na działalności operacyjnej 1 472 103 1 467 127 352 718 354 370
Zysk brutto 1 472 103 1 467 127 352 718 354 370
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 1 203 230 1 134 972 288 295 274 141
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 581 9 463 139 2 286
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 551 574 1 594 968 850 962 385 249
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -216 342 -187 372 -51 836 -45 258
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -400 979 -2 519 401 -96 075 -608 536
Przepływy pieniężne netto, razem 2 934 253 -1 111 805 703 051 -268 545
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 28,57 26,96 6,84 6,51
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 28,54 26,94 6,84 6,51
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Aktywa razem 102 236 046 98 875 647 25 007 594 22 386 263
Zobowiązania wobec banku centralnego - - - -
Zobowiązania wobec innych banków 21 110 939 27 390 809 5 163 871 6 201 505
Zobowiązania wobec klientów 57 983 600 54 244 388 14 183 161 12 281 377
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA 9 685 493 8 048 755 2 369 134 1 822 305
Udziały niekontrolujące 24 491 23 910 5 991 5 413
Kapitał akcyjny 168 556 168 411 41 230 38 130
Liczba akcji 42 138 976 42 102 746 42 138 976 42 102 746
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 229,85 191,17 56,22 43,28
Współczynnik wypłacalności 18,73 14,96 18,73 14,96
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
OpiniaiRaportAudytoraGrupaBREBankuSA2012.pdf
ListPrezesaZarząduBREBankuSAdoAkcjonariuszy2012.pdf
ListPrzewodniczącegoRadyNadzorczejBREBankuSA_2012.pdf
OcenaRadyNadzorczejBREBankuSA2012.pdf
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweGrupyBREBankuSAza2012_rok.pdf
SprawozdanieZarząduzdziałalnościGrupyBREBankuSAw2012roku.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d45gwmf

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-07 | | | | | | | |
| | | BRE BANK SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BRE | | BANKI (BAN) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 829 00-00 | | (22) 829-00-33 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.brebank.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny Banku
2013-03-07 Wiesław Thor Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku
2013-03-07 Przemysław Gdański Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2013-03-07 Joerg Hessenmueller Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2013-03-07 Hans-Dieter Kemler Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2013-03-07 Cezary Kocik Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2013-03-07 Jarosław Mastalerz Członek Zarządu / Dyrektor Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d45gwmf
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d45gwmf
d45gwmf