Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

BRIJU S.A. - Aneks do umowy kredytowej (7/2015)

BRIJU S.A. - Aneks do umowy kredytowej (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BRIJU S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent oraz jego podmiot zależny BRIJU NETWORK BRIJU SECUR 2 Sp. z o.o. S.K.A. (?Spółka zależna?) podpisali z Bankiem BPH Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku aneks do umowy kredytu o linię wielocelową. Zgodnie z podpisanym aneksem okres udostępniania kredytu został wydłużony do 15 maja 2015 roku. Kwota kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej pozostała bez zmiany i umożliwia korzystanie z limitu kredytowego przez Emitenta i Spółkę zależną do kwoty 17,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności oraz z sublimitu 2,1 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie ryzyka kredytowego i rynkowego transakcji rynku finansowego. Kapitały własne BRIJU S.A., stanowiące podstawę do uznania umowy za znaczącą, według stanu na dzień 30 września 2014 roku wynosiły 26.280.077 zł. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRIJU S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-884 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Bernardyński 4/3
(ulica) (numer)
(048) 61 424 59 03 (048) 61 424 59 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
784-214-99-99 639848296
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Tomasz Piotrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9