Trwa ładowanie...
da2qh3u
espi

BROWAR GONTYNIEC - Rejestracja połączenia spółek Browar Gontyniec S.A., Fulmar Sp. z o.o. oraz Fu ... - EBI

BROWAR GONTYNIEC - Rejestracja połączenia spółek Browar Gontyniec S.A., Fulmar Sp. z o.o. oraz Fulmar Bis Sp. z o.o. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (45/2014)

Share
da2qh3u

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 45 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja połączenia spółek Browar Gontyniec S.A., Fulmar Sp. z o.o. oraz Fulmar Bis Sp. z o.o. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (dalej jako: ?Emitent?) informuje, że w dniu 4 grudnia 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: ?Sąd Rejestrowy?) z dnia 25 listopada 2014 r., w przedmiocie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informacji o połączeniu Emitenta jako spółki przejmującej z Fulmar Sp. z o.o. oraz Fulmar Bis Sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi. Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) (dalej jako: ?k.s.h.?), w zw. z art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, bez podwyższania jej kapitału zakładowego. Połączenie zostało dokonane na podstawie planu połączenia podpisanego w dniu 27 sierpnia 2014 r. przez zarządy wszystkich
łączących się spółek, tj. Emitenta, Fulmar Sp. z o.o. i Fulmar Bis Sp. z o.o., ze zmianami dotyczącymi zastosowania metody łączenia udziałów, zgodnie z art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) (dalej jako: ?ustawa o rachunkowości?) w zw. z art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości, wobec czego na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe Fulmar Sp. z o.o. i Fulmar Bis Sp. z o.o. nie zostały zamknięte. Uchwały o połączeniu zostały podjęte w dniu 1 października 2014 r. odpowiednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Fulmar Sp. z o.o. oraz Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Fulmar Bis Sp. z o.o. O zamiarze połączenia oraz podjęciu uchwały o połączeniu zarząd Emitenta informował poprzednio za pośrednictwem stosownych raportów bieżących. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da2qh3u

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Klimczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da2qh3u

Podziel się opinią

Share
da2qh3u
da2qh3u