Trwa ładowanie...
dh4eyka
dh4eyka
espi

BS BIAŁA RAWSKA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI

BS BIAŁA RAWSKA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
Share
dh4eyka
CATALYST
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Działając w imieniu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, jako emitenta obligacji na okaziciela serii BRB0425, w wykonaniu obowiązku określonego w § 19 ust.1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w sprawie Informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst podaje do publicznej wiadomości następujące terminy przekazywania przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej raportów okresowych do Elektronicznej Bazy Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w 2015 roku: - raport roczny za 2014 rok obrotowy zostanie przekazany w dniu 30 czerwca 2015 roku, - raport półroczny za I półrocze 2015 roku zostanie przekazany w dniu 30 września 2015 roku.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Witold Morawski Prezes Zarządu
Elżbieta Lesiak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dh4eyka

Podziel się opinią

Share
dh4eyka
dh4eyka