Trwa ładowanie...
dhxpepu
espi

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKAR ...

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r. (8/2014)
Share
dhxpepu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 24 czerwca 2014 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbę ważnych głosów. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
UchwałyZWZzdnia24.06.2014.pdf uchwały ZWZ z dnia 24.06.2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-171 POZNAŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŻMIGRODZKA 37
(ulica) (numer)
+48 61 867 60 61 +48 61 861 60 66
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@bsc-packaging.com www.bsc-packaging.com
(e-mail) (www)
779-20-76-889 639627371
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu