Trwa ładowanie...
d1cmqkj
espi

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w Sp ...

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce (21/2015)

Share
d1cmqkj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka? albo ?Emitent?) informuje, że w dniu 14 września 2015 r. otrzymał od spółki JS Holding spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (?SA?) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie, dotyczące przekroczenia przez tę spółkę progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z treścią zawiadomienia: (1) SA nabyła 1.200.758 akcji Emitenta ? na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 10 września 2015 r., zawartej poza rynkiem regulowanym; (2) wskutek transakcji, o której mowa powyżej, posiadany przez SA udział głosów w Emitencie uległ zwiększeniu z 0 % do 12,24% (art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie; (3) przed transakcją, o której mowa powyżej, SA nie posiadała (bezpośrednio ani pośrednio) akcji Emitenta, co oznacza 0 posiadanych akcji Emitenta, 0 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, 0 głosów i 0 % w ogólnej liczbie głosów w Emitencie; (4) po transakcji, o której mowa powyżej, SA posiada 1.200.758 akcji Emitenta, stanowiących 12,24 %
udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 1.200.758 głosów, stanowiących 12,24 % w ogólnej liczbie głosów; (5) SA nie jest aktualnie stroną porozumienia z dnia 15 kwietnia 2008 pozostającego w mocy pomiędzy Januszem Schwark, Arkadiuszem Czysz i spółką COLORPACK GmbH (?Porozumienie?), o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym i raportach bieżących, niemniej jednak jest podmiotem zależnym od Janusza Schwark będącego stroną Porozumienia (art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie); (6) SA nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia; (7) SA nie ma podmiotów zależnych od SA w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie, posiadających akcje Emitenta; (8) brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie (tj. osób trzecich, z którymi SA zawarłaby umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu). Pełna treść wyżej wymienionego
zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zalacznik_zawiadomienie.pdf | zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cmqkj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 61 867 60 61 | | +48 867 60 66 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | relacje-inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 779-20-76-889 | | 639627371 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-14 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cmqkj

Podziel się opinią

Share
d1cmqkj
d1cmqkj