Trwa ładowanie...
d1tqa7i

BUDIMEX - Budowa biurowca EQlibrium w Warszawie ? nowy kontrakt Budimeksu SA (60/2015)

BUDIMEX - Budowa biurowca EQlibrium w Warszawie ? nowy kontrakt Budimeksu SA (60/2015)

Share
d1tqa7i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-10
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Budowa biurowca EQlibrium w Warszawie ? nowy kontrakt Budimeksu SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/60/2015 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 10 września 2015 r. została podpisana umowa z Eqlibrium sp. z o.o. siedzibą w Warszawie na budowę obiektu biurowego Eqlibrium wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Jana Kazimierza róg Jana Ordona w Warszawie. Wartość umowy: 56 492 705,00 złotych netto. Termin rozpoczęcia robót: 16.09.2015. Termin zakończenia robót: 31.12.2016. Okres gwarancji: 60 miesięcy Warunki finansowe: Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT. Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia netto. Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 15% wynagrodzenia netto. Wysokość kar płaconych przez zamawiającego: 10% wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tqa7i

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budimex SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tqa7i

Podziel się opinią

Share
d1tqa7i
d1tqa7i