Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik
espi

BUDIMEX - Obudowa brzegów kanału Płonie ? nowy kontrakt Budimeksu SA (79/2012)

BUDIMEX - Obudowa brzegów kanału Płonie ? nowy kontrakt Budimeksu SA (79/2012)
Share
d4g8xik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 79 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Obudowa brzegów kanału Płonie ? nowy kontrakt Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/79/2012 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2012 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovialu Agroman SA (partner) podpisało z Urzędem Morskim w Gdyni umowę na "Obudowę brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w ramach projektu "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie". Wartość kontraktu: 38 115 462,55 złotych netto Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 28 dni od daty podpisania umowy Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty podpisania umowy Okres gwarancji: 36 miesięcy Warunki finansowe: Zaliczka: 20% wartości brutto kontraktu. Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu. Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości brutto kontraktu. Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% wartości brutto kontraktu Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, z tym ograniczeniem, że roszczenie
zamawiającego ogranicza się do szkody rzeczywistej i nie będzie wyższe, niż limit jak dla zapłaty kosztów dokończenia robót, przy czym suma kosztów dokończenia robót, odszkodowania uzupełniającego i kar umownych nie będzie wyższa niż ten limit. Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik