Trwa ładowanie...
d2pliql
d2pliql
espi

BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie SA (3/2015)

BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie SA (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2pliql
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/03/2015 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2015 r. zawarł z Bankiem Handlowym w Warszawie SA aneks do umowy kredytowej, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. Na mocy w/w aneksu przedłużono termin ważności umowy do 3 kwietnia 2015 roku oraz zmieniono formę kredytu z przyrzeczonego na nieprzyrzeczony. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Dariusz Blocher

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pliql

Podziel się opinią

Share
d2pliql
d2pliql