Trwa ładowanie...
d11ov7u

BUDIMEX - Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2014 rok (5/2015)

BUDIMEX - Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2014 rok (5/2015)

Share
d11ov7u

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2014 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/05/2014 W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2014 oraz dane porównywalne za rok 2013. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 4 949 939 tys. zł w porównaniu do 4 749 459 tys. zł w roku 2013. Zysk brutto ze sprzedaży: 432 680 tys. zł w porównaniu do 395 416 tys. zł w roku 2013. Zysk z działalności operacyjnej: 247 318 tys. zł w porównaniu do 333 306 tys. zł w roku 2013. Zysk brutto: 242 619 tys. zł w porównaniu do 331 271 tys. zł w roku 2013. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 191 973 tys. zł w porównaniu do 300 480 tys. zł w roku 2013. W roku 2014 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1 685 mieszkań
(bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 696 lokali. Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2014 roku wyniósł 6,1 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w roku 2014 wyniosła 6,3 mld zł. Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 1 716 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 1 562 mln zł. W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za 2014 rok oraz porównywalne dane za 2013 rok. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raportbiezacynr05WybranedanefinGrupyBxza2014rokzal.pdf | Wyniki segmentów sprawozdawczych za 2014 rok oraz porównywalne dane za 2013 rok | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ov7u

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budimex SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ov7u

Podziel się opinią

Share
d11ov7u
d11ov7u