Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

BUDIMEX - Zawarcie aneksu do umowy na gwarancje kontraktowe z Euler Hermes SA (12/2015)

BUDIMEX - Zawarcie aneksu do umowy na gwarancje kontraktowe z Euler Hermes SA (12/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Zawarcie aneksu do umowy na gwarancje kontraktowe z Euler Hermes SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/12/2015 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. spółka podpisała aneks z dnia 19 lutego 2015 roku do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 28 sierpnia 2008 roku, zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku. Na mocy aneksu zwiększono wartość limitu, do wysokości którego Spółka może zlecać Towarzystwu wystawianie gwarancji kontraktowych do kwoty 70 000 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów) oraz uzgodniono że umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y