Trwa ładowanie...
dhv0dsw
espi

BUMECH S.A. - Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego sporządzonego w zw ...

BUMECH S.A. - Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z połączeniem BUMECH i ZWG (43/2014)
Share
dhv0dsw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z połączeniem BUMECH i ZWG | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła informacja o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2014 roku decyzji o zatwierdzeniu aneksu nr 1 do Memorandum informacyjnego Spółki. Aneks nr 1 do Memorandum informacyjnego Emitenta zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym, tj. 19 listopada 2014 roku. Udostępnienie do publicznej wiadomości nastąpi w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.bumech.pl w zakładce ?Relacje inwestorskie? oraz na oraz stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej akcje objęte ww. memorandum informacyjnym ? Domu Inwestycyjnego Investors S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: www.di.investors.pl . Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym ? rynku równoległym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 56.160.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii ?F? o wartości nominalnej 1,00 zł każda, dokonywaną w związku z połączeniem BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach ze Spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach na podstawie Planu Połączenia uzgodnionego i opublikowanego 19 maja 2014 roku raportem bieżącym nr 10/2014 oraz na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.bumech.pl. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)
dhv0dsw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
2014-11-19 Joanna Płachetka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhv0dsw

Podziel się opinią

Share
dhv0dsw
dhv0dsw