Trwa ładowanie...
d1xpg1o
espi

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (3/2013)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (3/2013)

Share
d1xpg1o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 07.01.2013 roku powziął wiadomość o wpływie pisma (datowanego na 04.01.2013 roku) od Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie (dalej: TFI PZU), które działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (dalej: Fundusze), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) zawiadamia, że w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013 r. umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy z PZU Asset Management SA, TFI PZU jest uprawniona do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Bumech SA w imieniu Funduszy. TFI PZU przekazała również, iż: Udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nadal przekracza 5% Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012 r.: 353 459
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,54% Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012 r.: 353 459 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,54% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013 r.: 353 459 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,54% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013 r.: 353 459 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,54% Ponadto TFI PZU działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust.1 pkt 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformowała, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. umowy z klientami, dla których wykonywane są czynności, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), udział Funduszy oraz portfeli klientów, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekracza w górę 5%: Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012 r.: 353 459 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,54% Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012 r.: 353 459 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,54% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013 r.: 372 628 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,84% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013 r.: 372 628 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,84% TFI PZU jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy oraz klientów wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2013-01-07 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

Podziel się opinią

Share
d1xpg1o
d1xpg1o