Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (8/2011)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (8/2011)
Share
d2d3o5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, iż dnia 14.02.2011 wpłynęło do Spółki od Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Towarzystwo) występującego w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz) zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym Fundusz informuje, iż w dniu 11.02.2011 roku zostały rozliczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. transakcje kupna akcji Emitenta przez Fundusz, w wyniku których nastąpiło zwiększenie powyżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zapis na rachunkach papierów wartościowych wynikający z nabycia ww. akcji został dokonany w dniu 11.02.2011 roku.W dniu 10 lutego 2011 r. przed zmianą udziału w kapitale zakładowym, Fundusz posiadał 258 828 akcji Spółki, co stanowiło 4,8762 % udziału w kapitale zakładowym oraz 258 828 głosów z ww. akcji,co stanowiło 4,8762 % udziału w ogólnej liczbie głosów.Na dzień
11 lutego 2011 roku Fundusz posiada 307 504 akcji, co stanowi 5,7932 % udziału w kapitale zakładowym oraz 307 504 głosów z ww. akcji, co stanowi 5,7932 % udziału w ogólnej liczbie głosów.Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększenia tego udziału nie dotyczą zawiadamiającego, gdyż zawiadomienie nie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów.Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2011-02-15 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o