Trwa ładowanie...
d368ltk
espi

BYTOM - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA (2/2013)

BYTOM - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA (2/2013)

Share
d368ltk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bytom S.A.. które obradowało w dniu 11.01.2013 r.: 1) FRM 4E CAPITAL SP. Z O.O. SKA Liczba akcji = liczba głosów: 8 032 000 % ogólnej liczby głosów obecnych na NWZ :77,59% % ogólnej liczby głosów: 11,27% 2) MICHAŁ WÓJCIK Liczba akcji = liczba głosów: 1 600 000 % ogólnej liczby głosów obecnych na NWZ :15,46% % ogólnej liczby głosów: 2,25% W dniu odbycia NWZ Spółki ogólna liczba głosów uprawnionych do udziału w NWZ była równa ogólnej liczbie akcji i wynosiła 71.250.000, z czego na NWZ reprezentowanych było 10 352 000 głosów, stanowiących 14,53% udziału w kapitale zakładowym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d368ltk

| | | BYTOM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BYTOM | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-900 | | Bytom | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Wrocławska | | 32/34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 78 79 320 | | 032 78 75 172 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@bytom.com.pl | | www.bytom.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 626-000-31-74 | | 003550818 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Artur Morawiec Wiceprezes Zarządu
2013-01-15 Dagmara Szczupak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d368ltk

Podziel się opinią

Share
d368ltk
d368ltk