Trwa ładowanie...
d2nf3k5
espi

BYTOM - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA (2/2013)

BYTOM - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA (2/2013)
Share
d2nf3k5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bytom S.A.. które obradowało w dniu 11.01.2013 r.: 1) FRM 4E CAPITAL SP. Z O.O. SKA Liczba akcji = liczba głosów: 8 032 000 % ogólnej liczby głosów obecnych na NWZ :77,59% % ogólnej liczby głosów: 11,27% 2) MICHAŁ WÓJCIK Liczba akcji = liczba głosów: 1 600 000 % ogólnej liczby głosów obecnych na NWZ :15,46% % ogólnej liczby głosów: 2,25% W dniu odbycia NWZ Spółki ogólna liczba głosów uprawnionych do udziału w NWZ była równa ogólnej liczbie akcji i wynosiła 71.250.000, z czego na NWZ reprezentowanych było 10 352 000 głosów, stanowiących 14,53% udziału w kapitale zakładowym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-900 Bytom
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wrocławska 32/34
(ulica) (numer)
032 78 79 320 032 78 75 172
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Artur Morawiec Wiceprezes Zarządu
2013-01-15 Dagmara Szczupak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nf3k5

Podziel się opinią

Share
d2nf3k5
d2nf3k5