Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

BYTOM - Powołanie osób zarządzających (39/2011)

BYTOM - Powołanie osób zarządzających (39/2011)
Share
d1y1yes

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób zarządzających | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BYTOM S.A. informuje, że z dniem 29 czerwca 2011 roku w skład Zarządu Bytom S.A. na nową kadencję zostali powołani: ? Michał Wójcik ? Prezes Zarządu ? Grzegorz Koterwa ? Wiceprezes Zarządu Pan Michał Wójcik został powołany na podstawie oświadczenia z dnia 28 czerwca 2011 roku złożonego przez akcjonariuszy Jana Pilcha oraz FRM "4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowo-akcyjna w trybie § 11 ust. 4 pkt 1 Statutu Bytom S.A., które to oświadczenie stało się skuteczne z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bytom S.A. sprawozdania finansowego za rok 2010, tj. z dniem 29 czerwca 2011 roku. Pan Grzegorz Koterwa został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2011 roku, która weszła w życie z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bytom S.A. sprawozdania finansowego za rok 2010, tj. z dniem 29 czerwca 2011 roku. MICHAŁ WÓJCIK ? PREZES ZARZĄDU Pan Michał Wójcik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Wydział Handlu
Zagranicznego). Przebieg pracy zawodowej: ? W latach 1992 - 1993 pracował w PHZ Stalexport; ? W latach 1993 - 1995 pracował w Unilever Polska; ? W okresie od stycznia 1996 roku do października 1998 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Handlu i Marketingu; ? W okresie od października 1998 roku do stycznia 2002 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu; ? W okresie od stycznia 2002 roku do czerwca 2002 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu; ? W okresie od czerwca 2002 roku do stycznia 2003 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu; ? W okresie od stycznia 2003 roku do marca 2006 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu; ? W okresie od kwietnia 2006 roku do września 2006 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu; ? W okresie od października 2006 roku do grudnia 2007 roku pracował w Vistula & Wólczanka S.A. na stanowisku Doradcy Strategicznego Spółki; ? W okresie od stycznia 2008 roku do
lipca 2008 roku pracował w Reporter S.A .na stanowisku Prezesa Zarządu; ? W okresie od lipca 2008 roku do października 2009 roku pracował w Vistula Group S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu. ? Obecnie Pan Michał Wójcik jest Członkiem Rady Nadzorczej Simple Creative Products S.A. Pan Michał Wójcik nie wykonuje poza przedsiębiorstwem żadnej innej działalności. Pan Michał Wójcik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Wójcik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. GRZEGORZ KOTERWA ? WICEPREZES ZARZĄDU Pan Grzegorz Koterwa jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Przebieg pracy zawodowej: ? W latach 1998 ? 2000 pracował w Ernst & Young Audit Sp.z o.o. na stanowisku Asystenta oraz
Starszego Asystenta; ? W latach 2000 ? 2001 pracował w C&R Auditors na stanowisku Supervisora; ? W latach 2001 ? 2003 pracował w Becker Farby Proszkowe Sp.z o.o. na stanowisku Kontrolera Finansowego; ? W latach 2003 ? 2009 pełnił funkcję Członka Zarządu i pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego w Artman S.A. ? Pan Grzegorz Koterwa w okresie od września 2009 roku do lutego 2010 pracował na stanowisku Interim Managera w 4F Sport Performance. Pan Grzegorz Koterwa nie wykonuje poza przedsiębiorstwem żadnej innej działalności. Pan Grzegorz Koterwa nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Grzegorz Koterwa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-900 Bytom
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wrocławska 32/34
(ulica) (numer)
032 78 79 320 032 78 75 172
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2011-07-08 Grzegorz Koterwa Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes