Trwa ładowanie...
d3v07jg
espi
22-11-2010 18:05

BYTOM - Warunkowa rejestracja przez KDPW S.A. akcji serii L (51/2010)

BYTOM - Warunkowa rejestracja przez KDPW S.A. akcji serii L (51/2010)

d3v07jg
d3v07jg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Warunkowa rejestracja przez KDPW S.A. akcji serii L | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. informuje, iż w dniu 22 listopada 2010 roku otrzymał informację, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął w dniu 12 listopada 2010 roku uchwałę nr698/10 zgodnie, z którą postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki ZAKŁADY ODZIEŻOWE "BYTOM" S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, oraz oznaczyć je kodem PLBYTOM00010, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLBYTOM00010, przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany,Zarejestrowanie powyższych akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ZAKŁADY ODZIEŹOWE "BYTOM" S.A. w Krajowym Depozycie dokumentu potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLBYTOM00010, przez podmiot
prowadzący ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLBYTOM00010 w/w akcji Spółki oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostanie przekazana w formie raportu bieżącego po otrzymaniu komunikatu Krajowego Depozytu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v07jg

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Grzegorz Koterwa Wiceprezes Zarządu
2010-11-22 Artur Morawiec Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v07jg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3v07jg