Trwa ładowanie...
d2xzk1g
espi
15-12-2010 10:45

BZWBK - Daty przekazywania raportów okresowych Banku Zachodniego WBK S.A. (20/2010)

BZWBK - Daty przekazywania raportów okresowych Banku Zachodniego WBK S.A. (20/2010)

Share
d2xzk1g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych Banku Zachodniego WBK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Zachodni WBK S.A. podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2011 raportów okresowych:Raport roczny jednostkowy za 2010 r. - 2.03.2011 r.Skonsolidowany raport roczny za 2010 r.?2.03.2011 r.Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r.- 12.05.2011 r.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. - 27.07.2011 r.Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r. -9.11.2011 r.Ponadto Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe.Podstawa prawna:§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Dates of publishing interim reportsCurrent report no. 20/2010Bank Zachodni WBK S.A. announces the following dates of publishingfinancial reports in 2011:Unconsolidated annual report for 2010 - 2.03.2011Consolidated annual report for 2010 - 2.03.2011Consolidated quarterly report for Q1 2011 - 12.05.2011Consolidated half-yearly report for the H1 2011 - 27.07.2011Consolidated quarterly report for Q3 2011 - 9.11.2011Additionally, BZ WBK advises that the published consolidated quarterlyreports and the consolidated half-yearly report will include condensedquarterly financial information and condensed half-yearly consolidatedfinancial statements.Legal basis:§ 103 section 1 of the Finance Minister's Ordinance of 19 February 2009on current and financial reports published by the issuers of securitiesand the rules of equal treatment of the information required by the lawsof a non-member state.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xzk1g

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Elżbieta Kaleta-Jagiełło Menedżer ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xzk1g
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2xzk1g
d2xzk1g