Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw
espi

BZWBK - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (14/2011)

BZWBK - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (14/2011)
Share
d166jzw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu w dniu 20 kwietnia 2011 r. członków Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję.Rada Nadzorcza Banku Zachodniego WBK S.A.:- Gerry Byrne?Przewodniczący- Jose Antonio Alvarez?członek- Witold Jurcewicz - członek- Jose Luis De Mora?członek- Piotr Partyga?członek- John Power?członek- Jose Manuel Varela?członekGerry ByrneWykształcenie/kwalifikacje:* Harvard Business School* Irish Management Institute* Institute of Bankers in IrelandZajmowane stanowiska:2001?2011 Zastępca Przewodniczącego Grupy BZWBK2009?2010 Dyrektor Zarządzający Dywizją Europy Środkowo-Wschodniej, Grupa AIB2001?2008 Dyrektor Zarządzający Polską Dywizją Grupy AIB1997?2000 Dyrektor Zarządzający ARK Life Assurance Company Limited, Dublin,Irlandia1973?1997 Szereg funkcji kierowniczych w Grupie AIB, IrlandiaCzłonkostwo:* Irish Institute of Bankers* Irish Management Institute* Alumni Harvard Business SchoolGerry Byrne nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku
Zachodniego WBK S.A.Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRSJosé Antonio AlvarezJosé Antonio Alvarez, urodzony 6 stycznia 1960 r. w Hiszpanii. Posiada tytuł licencjata Administracji i Ekonomii oraz tytuł MBA Uniwersytetu w Chicago. Swoją karierę zaczynał jako analityk w Instituto Nacional de Industria. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych hiszpańskich instytucjach finansowych takich jak: Banco de Crédito Industrial, Finanpostal Gestión Fondos de Inversión y Pensiones, Banco Hipotecario de Espa?a , Argentaria czy BBVA. Od 2002 roku związany z Banco Santander, najpierw w jako Szef Pionu Finansów, a obecnie jako Główny Oficer Finansowy.Inne pełnione funkcje zawodowe* Rada Dyrektorów Santander Consumer S.A. (czerwiec 2003r.)* Przewodniczący Santander Titulización S.A. (grudzień 2002r.)* Rada Dyrektorów Bolsa de Mercados Espa?oles, S.A. (BME) (wrzesień 2006r.)* Rada Dyrektorów Santander Global Property, S.L. (wrzesień 2007r.)* Rada Dyrektorów Direct
Banking (listopad 2009r.)* Rada Dyrektorów Santander Brasil (listopad 2009r.)* Przewodniczący Europejskiej Federacji Bankowej (2009r.)* Santander Consumer Bank AG (marzec 2010r.)Jose Antonio Alvarez nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRSdr Witold JurewiczDr Witold Jurewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz doktorem nauk prawnych Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz w prawie o obrocie publicznym papierami wartościowymi. W kręgu jego zainteresowań pozostaje także prawo energetyczne.Brał udział w licznych projektach prywatyzacyjnych, w których reprezentował zarówno Skarb Państwa, jak i podmioty przejmujące kontrolę nad prywatyzowanymi spółkami, w tym wielu inwestorów zagranicznych wiodących w swych branżach. Uczestniczył także w wielu transakcjach przejęcia lub połączenia spółek
prywatnych.Ma również bogate doświadczenie na rynkach kapitałowych. Uczestniczył w redagowaniu zasad dobrych praktyk pod auspicjami Komisji Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.Brał udział w realizacji jednego z pierwszych w Polsce projektów budowy elektrociepłowni w systemie project finance. Zajmował się aspektami prawnymi wydobycia i transportu gazu, a także wydobycia węgla. Doradza przy restrukturyzacji spółek z sektora energetycznego.Jest autorem licznych publikacji fachowych, m.in. z zakresu przekształceń własnościowych oraz zagadnień corporate governance.Jest radcą prawnym. Włada biegle językiem angielskim. Posługuje się także językiem rosyjskim.Członkostwo w Radach Nadzorczych:* PLM Wielkopolska Huta Szkła S.A. w Gostyniu (a następnie Rexam Szkło Gostyń) (1997-2000)* Stomil Olsztyn S.A. (spółka publiczna) (2000-2003)Witold Jurcewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy o KRSJosé Luis De MoraJosé Luis De Mora, urodzony 21 czerwca 1966 r. Z wykształcenia Dyplomowany Analityk Finansowy (CFA). Absolwent Uniwersytet ICADE o kierunku prawniczym oraz ekonomicznym. Posiada dyplom MBA Boston Collage. Karierę zawodową rozpoczynał w takich instytucjach jak Bank of Spain czy Daiwa Securities. W 1994 r. wyjechał do Londynu, gdzie w firmie Dresdner Kleinwort Benson pełnił funkcję analityka ds. Hiszpanii odpowiedzialnego za hiszpański rynek kapitałowyi bankowy. W 1998 r. objął funkcję analityka banków panaeuropjekskich w londyńskim oddziale Merrill Lynch. Współzarządzał zespołem i odpowiadał za strategię banków paneuropejskich we Francji, Portugalii, Włoszech oraz Hiszpanii.Od 2003 roku José Luis de Mora pełni funkcję Szefa Rozwoju Korporacyjnego/Strategii Banco Santander. Członek Grupy Ekspertów ds. Bankowości (GEBI) przy Komisji Europejskiej.Jose Luis de Mora nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Piotr PartygaWykształcenie: Sivilekonom w Norges Handelshoyskole (NHH) w Bergen (Norwegia),Harvard Advanced Leadership ProgramPrzebieg pracy zawodowej:od 2003?Prezes Zarządu/Właściciel ARETES Consultantsdoradztwo personalne oraz angel investments1999?2003?Partner w Signium Internationaldoradztwo personalne1995?1999?Dyrektor Inwestycyjny Creditanstalt-SCG (NFI Hetman)szef Grupy Morliny, twórca sektora materiałów budowlanych1994?1995?Analityk i Kontroler finansowy w Orkla Media (Oslo)Uprzednio członek Rady Nadzorczej:Onet.pl S.A., ZM Morliny S.A., ZM Ostrołęka S.A., ZM Przylep S.A., ZPOW Owintar Sp. z o.o., WPS Strunbet S.A., HSO Szczakowa S.A., FD Kowary S.A., GPZSO Jaro S.A., PZZ Bydgoszcz S.A., ZTD Dekora S.A., PPB Prefabet-Kozienice S.A., KSM Surmin-Kaolin S.A., Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o., Telesto Sp. z o.o.Piotr Partyga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRSJohn PowerWyksztacenie/kwalifikacje zawodowe* Członek Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants, FCCA)* Członek Instytutu Biegłych Sekretarzy i Administratorów (Fellow of the Institute of Chartered Secretaries and Administrators, FCIS)* Członek Instytutu Bankierów (Institute of Bankers) w IrlandiiPrzewodniczący Lelewela Enterprises Ltd., sieci franczyzowej Roche-Bobois w Irlandii. Konsultant finansowy. Poprzednio, Dyrektor Generalny (General Manager) w Allied Irish Banks p.l.c. mający duży wpływ na rozwój zarówno Pionu Rynków Kapitałowych, Centrali, jak i Pionu Polskiego Grupy AIB. W kwietniu 2002 został nominowany na Członka Rady Nadzorczej Banku Zachodniego.John Power nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A.Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.José Manuel VarelaJosé Manuel Varela, urodzony 16 października 1946 roku
w Madrycie. Dyplom z ekonomii uzyskał na Universidad Complutense de Madrid. Od 2007 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Zarządzającego Banco Santander. Wcześniej w latach 1987?2007 pełnił funkcję Starszego Wice Prezesa Grupy. Członek Rady Santander Private Banking S.p.A., Włochy. W latach 2007r.?2010r. pełnił funkcję szefa na Rynki Azjatyckie. Doświadczenie zawodowe pogłębiał pracując w bankach poza Hiszpanią?od 1978r do 1987r. był szefem Biur Przedstawicielskich w Wenezueli i Kolumbii. Sprawował także funkcję dyrektora Generalnego Banku Extebandes (Kolumbia, Wenezuela, Peru, Boliwia, Ekwador) oraz dyrektor Generalnego Banco Exterior U.S. Branch (Nowy Jork, Floryda, Kalifornia).Inne pełnione funkcje zawodowe* Wykonawczy Zastępca Prezesa - Santander Consumer Finance Europe (SCF)* Szef Dywizji Europejskiej* Szef Aliansów Europejskich* Szef Rozwoju Biznesu Korporacyjnego i Ubezpieczeń* Członek Rady i Zarządu Sanpaolo IMI, Włochy* Członek Rady Banque Commerciale du Maroc, Maroko* Członek Rady i Zarządu SCF*
Członek Rady w spółkach zależnych SCF we:Włoszech, Niemczech, Norwegii, Portugalii, na Węgrzech i w PolsceJosé Manuel Varela jest żonaty i ma dwoje dzieci.Jose Manuel Varela nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRSPodstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Appointed to the Bank’s Supervisory Board for a new termCurrent report no. 14/2011Bank Zachodni WBK S.A. hereby announces that on 20 April 2011 thefollowing persons have been appointed to the Bank’s Supervisory Boardfor a new term of office:The Supervisory Board of Bank Zachodni WBK S.A.- Gerry Byrne– Chairman- Jose Antonio Alvarez– Member- Witold Jurcewicz - Member- Jose Luis De Mora– Member- Piotr Partyga– Member- John Power– Member- Jose Manuel Varela– MemberGerry ByrneEducation/professional qualifications:* Harvard Business School* Irish Management Institute* Institute of Bankers in IrelandEmployment history:2001– 2011 Deputy Chairman BZ WBK Group2009– 2010 Managing Director Central Eastern Europe, AIB Group2001– 2008 Managing Director, Poland Division, AIB Group1997– 2000 Managing Director ARK Life Assurance Company Limited, Dublin,Ireland1973– 1997 Various Management and Executive Positions with AIB Group,IrelandMembership:* Irish Institute of Bankers* Irish Management Institute* Alumni
Harvard Business SchoolGerry Byrne is not engaged in any activity competitive to the businessof Bank Zachodni WBK S.A. He is not listed in the Register of InsolventDebtors kept pursuant to the National Court Register Act (KRS).José Antonio AlvarezJosé Antonio Alvarez, born 6 January 1960 in Spain. Mr. Alvarez holds BA(Hons) in Business Administration and Economics, and MBA from ChicagoUniversity. He started his career as an analyst in Instituto Nacional deIndustria. Mr. Alvarez has built his professional experience with thebiggest financial institutions in Spain, such as: Banco de CréditoIndustrial, Finanpostal Gestión Fondos de Inversión y Pensiones, BancoHipotecario de España, Argentaria or BBVA. He has been working for BancoSantander since 2002, first as the Head of Finance Division and now asChief Financial Officer.Other positions:* Board of Directors Santander Consumer S.A. (June 2003)* Chairman of Santander Titulización S.A. (December 2002)* Board of Directors Bolsa de Mercados Españoles, S.A. (BME)
(September2006)* Board of Directors Santander Global Property, S.L. (September 2007)* Board of Directors of Direct Banking (November 2009)* Board of Directors of Santander Brasil (November 2009)* Chairman of the European Banking Federation (2009)* Santander Consumer Bank AG (March 2010)José Antonio Alvarez is not engaged in any activity competitive to thebusiness of Bank Zachodni WBK S.A. He is not listed in the Register ofInsolvent Debtors kept pursuant to the National Court Register Act (KRS).Witold Jurcewicz, PhDDr. Jurcewicz graduated from the Faculty of Law and Administration atWrocław University and holds a Ph.D. in law from the Institute of Stateand Law of the Polish Academy of Sciences. He specializes in commerciallaw and in the law on public trading in securities.His professional intrest also covers energy law.In numerous privatization projects, Dr. Jurcewicz represented the StateTreasury and companies taking over control of privatized companies,including many foreign investors who are industry
leaders. He alsoassisted in structuring acquisitions and takeovers of private companies.Dr. Witold Jurcewicz has extensive capital market experience. Dr. WitoldJurcewicz was a co-editor of thecode of good conduct under the auspicesof the Securities Commission and the Warsaw Stock Exchange.He participated in the delivery of one of the first projects to build aheat& power station based on a project finance system. Dr. Jurcewiczoversaw the legal aspects of gas and coal extraction as well asconveyance. He is advising on the restructure of companies in the energysector.Dr. Jurcewicz is the author of several professional publications on,among others, ownership transformations and corporate governance.He is a practising solicitor. He speaks fluent English and fair Russian.Supervisory Board Memberships* PLM Wielkopolska Huta Szkła S.A. in Gostyń (glass works) (then RexamSzkło Gostyń) (1997-2000)* Stomil Olsztyn S.A. (public company) (2000-2003)Witold Jurcewicz is not engaged in any activity competitive to
thebusiness of Bank Zachodni WBK S.A. He is not listed in the Register ofInsolvent Debtors kept pursuant to the National Court Register Act (KRS).José Luis de MoraJosé Luis de Mora, born on 21 June 1966. Chartered Financial Analyst(CFA). Graduate of the ICADE University (degrees in Business and Law).Holds an MBA degree from MBA Boston College. He started his professionalcareer with such institutions as the Bank of Spain and Daiwa Securities.From 1994 to 1998, Mr. Mora was employed with Dresdner Kleinwort Benson(London) as the Spain analyst in charge of the Spain equity product /banks. From 1998 to 2003, he was employed with Merill Lynch in London asthe Pan - European Banks analyst in charge of Pan-European banksstrategy in France, Portugal, Italy and Spain.Since 2003, José Luis de Mora has been serving as the Head of GroupCorporate Development / Strategy of Banco Santander. He is also a Memberof the GEBI Group European Commission.Jose Luis de Mora is not engaged in any activity competitive to thebusiness of
Bank Zachodni WBK S.A. He is not listed in the Register ofInsolvent Debtors kept pursuant to the National Court Register Act (KRS).Piotr PartygaEducation:Sivilekonom in Norges Handelshoyskole (NHH), Bergen (Norway)Harvard Advanced Leadership ProgramEmployment history:since 2003– President of the Management Board/Owner of ARETESConsultantsHR consulting and angel investments1999– 2003– Partner in Signium InternationalHR consulting1995 - 1999– Investment Director with Creditanstalt-SCG (NFI Hetman)CEO of the Morliny Group, founder of the construction materials sector1994– 1995– Financial analyst and controller with Orkla Media (Oslo)Former Member of the Supervisory Board in the following companies:Onet.pl SA, ZM Morliny SA, ZM Ostrołęka SA, ZM Przylep SA, ZPOW OwintarSp. z o.o., WPS Strunbet SA, HSO Szczakowa SA, FD Kowary SA, GPZSO JaroSA, PZZ Bydgoszcz SA, ZTD Dekora SA, PPB Prefabet-Kozienice SA, KSMSurmin-Kaolin SA, Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.,Telesto Sp. z o.o.Piotr Partyga is not
engaged in any activity competitive to the businessof Bank Zachodni WBK S.A. He is not listed in the Register of InsolventDebtors kept pursuant to the National Court Register Act (KRS).John PowerEducation/professional qualifications* Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants, (FCCA)* Fellow of the Institute of Chartered Secretaries and Administrators,(FCIS)* Member of the Institute of Bankers in IrelandChairman of Lelewela Enterprises Ltd., which owns the Roche-Boboisfranchise in Ireland. Financial Consultant. Former General Manager inAllied Irish Banks p.l.c. in which he built extensive experience in boththeir Capital Markets, Polish and Head Office Divisions. Joined theSupervisory Board of Bank Zachodni in April 2002.John Power is not engaged in any activity competitive to the business ofBank Zachodni WBK S.A. He is not listed in the Register of InsolventDebtors kept pursuant to the National Court Register Act (KRS).José Manuel VarelaJosé Manuel Varela, born on 16 October 1946 in Madrid.
He holds a degreein Economics from Universidad Complutense de Madrid. Since 2007, Mr.Varela has been serving as the Deputy General Manager in BancoSantander. He was the Senior Vice President of the Group from 1987 till2007. Mr. Varela is a Member of the Board of Santander Private BankingS.p.A., Italy. In the years 2007– 2010, he was the Head of Asia Unit.He gained additional professional experience working offshore as theHead of the Representative Offices in Venezuela and Colombia (from 1978to 1987). He also served as the General Manager of Extebandes (Colombia,Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador) and General Manager of Banco ExteriorU.S. Branch (New York, Florida, California).Other positions* Executive Vice President. Santander Consumer Finance Europe (SCF)* Head of European Division* Head of European Alliances* Head of Corporate Development and Insurance Business* Member of the Board and Executive Committee of Sanpaolo IMI. Italy* Member of the Board of Banque Commerciale du Maroc. Morocco* Member of the
Board and Executive Committee of SCF* Member of the Board of SCF Subsidiaries:Italy, Germany, Poland, Norway, Hungary, Portugal, PolandMr. Varela is married and has two children.Mr Varela is not engaged in any activity competitive to the business ofBank Zachodni WBK S.A. He is not listed in the Register of InsolventDebtors kept pursuant to the National Court Register Act (KRS).Legal basis:§ 5 sec. 1.22 of the Ministry of Finance ordinance datedFebruary 19, 2009 re. current and financial reporting by securitiesissuers and conditions for treatment as equivalent of informationprovided under law of non-member states. | |

d166jzw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK ZACHODNI WBK SA
(pełna nazwa emitenta)
BZWBK
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-950 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RYNEK 9/11
(ulica) (numer)
071 - 370-10-01 071 - 370-24-36
(telefon) (fax)
www.bzwbk.pl
(e-mail) (www)
896-000-56-73 930041341
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Elżbieta Kaleta-Jagiełło Menedżer ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw