Trwa ładowanie...
d196h5r

BZWBK - Zawarcie umowy przez Bank Zachodni WBK S.A. ? informacja poufna (24/2011)

BZWBK - Zawarcie umowy przez Bank Zachodni WBK S.A. ? informacja poufna (24/2011)

Share
d196h5r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
Zawarcie umowy przez Bank Zachodni WBK S.A. ? informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 25 listopada 2011 r. zawarł wspólnie z innymi bankami w ramach konsorcjum, umowę gwarancyjną i umowę agencyjną i depozytową z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Spółką Akcyjną, przewidujące wielokrotne emisje obligacji przez emitenta, do maksymalnej łącznej kwoty 7.000.000,000,00 PLN. Udział Banku w finansowaniu wynosi w łącznej kwocie 616.500.000,00 PLN. W ramach wskazanych umów Bank będzie pełnił funkcję jednego z dziewięciu gwarantów emisji obligacji oraz jednego z siedmiu sub-agentów ds. płatności i sub-depozytariuszy. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current report no. 24/2011 25-11-2011 Subject: Conclusion of agreement by Bank Zachodni WBK S.A. – confidential information Bank Zachodni WBK S.A. (“the Bank”) hereby advises that on 25th November 2011 Bank concluded together with the other banks within the consortium the guarantee agreement and agency and deposit agreement with the Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółką Akcyjną, providing for multiple issues of bonds to the total amount of 7.000.000.000,00 PLN. The Bank’s share in the financing is 616 500 000 PLN. Under the agreement the Bank will act as one of the nine bonds issue guarantors and one of the seven sub-agents payment and sub-depositaries. Legal basis: Art. 56 clause 1 item 1 of Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated July 29th 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d196h5r

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Elżbieta Kaleta-Jagiełło Dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d196h5r

Podziel się opinią

Share
d196h5r
d196h5r