Trwa ładowanie...
d3bckyy

C&C ENERGY SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon...

C&C ENERGY SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A., w dniu 24.11.2011r. (63/2011)

Share
d3bckyy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-24
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A., w dniu 24.11.2011r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 38 Roaporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 24 listopada 2011 roku odbylo się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., na którym zostały podjete uchwały stanowiące załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
uchwaly NWZA 24 listtopada 2011 r.pdf Uchwaly NWZA Z dn. 24.11.2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

| | | CLEAN&CARBON ENERGY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | C&C ENERGY SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-674 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marynarska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 6400820 | | 22 6400823 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.cce.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-00-33-418 | | 012774867 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

Podziel się opinią

Share
d3bckyy
d3bckyy