Trwa ładowanie...
d1djpsq
d1djpsq
espi

C&C ENERGY SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajn ...

C&C ENERGY SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 13 listopada 2014 roku. (25/2014)
Share
d1djpsq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-19
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 13 listopada 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbyło się w dniu 13 listopada 2014 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5%.pdf wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% na NWZA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CLEAN&CARBON ENERGY SA
(pełna nazwa emitenta)
C&C ENERGY SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
73-102 Stargard Szczeciński
(kod pocztowy) (miejscowość)
Koszewko 13
(ulica) (numer)
22 10 10 770 91 561 00 15
(telefon) (fax)
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
(e-mail) (www)
526-00-33-418 012774867
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1djpsq

Podziel się opinią

Share
d1djpsq
d1djpsq