Trwa ładowanie...
d1sig7l
espi

CALESCO - Wypłata dywidendy. (14/2014) - EBI

CALESCO - Wypłata dywidendy. (14/2014)
Share
d1sig7l
NEW CONNECT
Raport EBI nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wypłata dywidendy.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Calesco S.A. informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które postanowiło wypłacić Akcjonariuszom dywidendę z zysku wypracowanego w 2013 roku w kwocie 81 704,13 zł, tj. 0,03 zł na każdą akcję. Walne Zgromadzenie ustaliło , że: - dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki , - dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień 23.07.2014 r. - dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 12.08.2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Renata Gryczka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sig7l

Podziel się opinią

Share
d1sig7l
d1sig7l