Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw
espi

CALL CENTER TOOLS - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.07.2013 r....

CALL CENTER TOOLS - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.07.2013 r. (5/2013)
Share
d166jzw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALL CENTER TOOLS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.07.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą: "Call Center Tools S.A." z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 54, 00-852 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000383038, z kapitałem zakładowym w wysokości 465.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP: 7010226488 (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 lipca 2013 r., na godzinę 11:30, w Warszawie, w kancelarii notarialnej: Biwejnis Maciej & Orłowski Paweł. Kancelaria Notarialna s.c., ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa. Do niniejszego raportu zostały załączone następujące dokumenty: (i) pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (ii) projekty uchwał, (iii) formularz pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocników. Podstawa prawna: art. 4021 Kodeksu spółek handlowych. | | | |
| | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CCTogloszenieozwolaniuZWZzał1.pdf | | | | | | | | | | |
| | CCTprojektyuchwalzał2.pdf | | | | | | | | | | |
| | CCTformularzpelnomocnictwainstrukcjazał_3.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALL CENTER TOOLS SA
(pełna nazwa emitenta)
CALL CENTER TOOLS Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-482 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Solipska 4 b
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Anna Kosiorek-Czajka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw