Trwa ładowanie...
d2bif8a
espi

CALL CENTER TOOLS - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów (4/2013)

CALL CENTER TOOLS - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów (4/2013)
Share
d2bif8a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALL CENTER TOOLS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację na podstawie zawiadomienia otrzymanego od akcjonariusza Chance2Play Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru (Chance2Play), że w wyniku zawarcia w dniu 20 lutego 2013 r. dwóch umów nabycia akcji Emitenta od akcjonariuszy Emitenta reprezentujących poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie akcji oraz głosów, na łączną liczbę 223.706 szt. akcji Spółki, ww. akcjonariusz zwiększył udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wynikających z posiadanych akcji z 4,90% do 9,71%. Przed zawarciem ww. umów, Chance2Play posiadała 227.939 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowiły 4,90% kapitału zakładowego Emitenta i dawały 227.939 głosów, stanowiących 4,90% w ogólnej liczbie głosów. Po zawarciu ww. umów, Chance2Play posiada 451.645 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 9,71% kapitału zakładowego Emitenta i dają 451.645 głosów, stanowiących 9,71% w ogólnej liczbie
głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALL CENTER TOOLS SA
(pełna nazwa emitenta)
CALL CENTER TOOLS
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-482 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Solipska 4 b
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Anna Kosiorek-Czajka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bif8a

Podziel się opinią

Share
d2bif8a
d2bif8a