Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

CALL CENTER TOOLS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 30.03. ...

CALL CENTER TOOLS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 30.03.2015 r. (4/2015)
Share
d1y1yes
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-21
Skrócona nazwa emitenta
CALL CENTER TOOLS
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 30.03.2015 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Call Center Tools S.A. (dalej jako "Spółka"), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20.03.2015 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Załączniki
Plik Opis
cctwykazakcjonariuszy5procnwza_20-03-2015.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALL CENTER TOOLS SA
(pełna nazwa emitenta)
CALL CENTER TOOLS Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-852 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żelazna 54
(ulica) (numer)
48 22 256 21 21 48 22 256 21 22
(telefon) (fax)
inwestor@cctools.pl www.cctools.pl
(e-mail) (www)
701 022 64 88 142351353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-21 Anna Kosiorek-Czajka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes