Trwa ładowanie...
d2mu0tw
d2mu0tw
espi

CAM MEDIA S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (18/2013)

CAM MEDIA S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (18/2013)
Share
d2mu0tw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Adama Michalewicza pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu CAM Media S.A. Pan Adam Michalewicz nabył w dniach od 23.04.2013 r. do 24.04.2013 r. 8.500 (osiem tysięcy pięćset) akcji CAM Media S.A. po średniej cenie zakupu 2,71 zł za jedną akcję. Wartość transakcji wyniosła 23.075,00 zł Szczegółowe informacje na temat transakcji zawiera tabela poniżej: Lp. Data Wolumen transakcji Rodzaj transakcji Cena za jedną akcję (zł) Wartość transakcji (zł) 1. 24.04.2013 500 zakup 2,75 1.375,00 2. 24.04.2013 1000 zakup 2,75 2.750,00 3. 24.04.2013 200 zakup 2,75 550,00 4. 23.04.2013 701 zakup 2,69 1.885,69 5. 23.04.2013 1000 zakup 2,77 2.770,00 6. 23.04.2013 2800 zakup 2,70 7.560,00 7. 23.04.2013 299 zakup 2,69 804,31 8. 23.04.2013 1000 zakup 2,69 2.690,00 9. 23.04.2013 1000 zakup 2,69 2.690,00 Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)
d2mu0tw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2013-04-24 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2013-04-24 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mu0tw

Podziel się opinią

Share
d2mu0tw
d2mu0tw