Trwa ładowanie...
d3w08iq
d3w08iq
espi

CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (29/2012)

CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (29/2012)
Share
d3w08iq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CAM MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CAM Media S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012 roku otrzymał pisemne zlecenie z dnia 18 grudnia 2012 roku od domu mediowego z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie ekspozycji reklamowej dla sieci sprzedaży wyrobów tekstylnych w miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2013 roku. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez CAM Media S.A. i spółki od niej zależne z tym domem mediowym w okresie od dnia 22 marca 2012 roku tj. od dnia przekazania poprzedniej informacji na temat umów zawartych pomiędzy CAM Media S.A. a tym domem mediowym (por. RB 7/2012) przekroczyła 10% kapitałów własnych emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę). Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich umów zawartych przez CAM Media S.A. i spółki od niej zależne z tym domem mediowym w okresie od dnia przekazania poprzedniej informacji jest równa kwocie 4.848 tys. zł brutto. Spośród wskazanych wyżej umów umową o największej wartości jest umowa w
oparciu o zlecenie z dnia 18 grudnia 2012 roku, którego przedmiotem jest przeprowadzenie w miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2013 roku przez CAM Media SA na zlecenie domu mediowego ekspozycji reklamowej dla sieci sprzedaży wyrobów tekstylnych. Wartość zlecenia jest równa kwocie 1.468.563,29 zł netto. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Poza tym pozostałe warunki wykonania tego zlecenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zleceń. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)
d3w08iq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2012-12-18 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2012-12-18 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w08iq

Podziel się opinią

Share
d3w08iq
d3w08iq