Trwa ładowanie...
d4b70zg

CAPITAL - Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (4/2011)

CAPITAL - Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (4/2011)

Share
d4b70zg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-09
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL
Temat
Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Capital Partners S.A. niniejszym informuje, że w dniu 9 lutego 2011 r. nabył 1 (jedną) Obligację na okaziciela serii A o wartości nominalnej w dniu emisji wynoszącej 96.000,00zł.Podstawę prawną nabycia stanowi art. 25 Ustawy o obligacjach i Uchwała Zarządu Emitenta. Obligacja została nabyta w celu umorzenia. Jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 45.665,00zł. Nabyta Obligacja została umorzona w dniu 9 lutego 2011r.Informacja o podjęciu decyzji o emisji Obligacji na okaziciela serii A nie została podana do publicznej wiadomości Raportem bieżącym z uwagi na fakt, iż łączna wartość emitowanych Obligacji nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b70zg

| | | CAPITAL PARTNERS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CAPITAL | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-103 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Królewska | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 330 68 80 | | +48 22 330 68 81 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@c-p.pl | | www.c-p.pl, www.capital-partners.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5272372698 | | 015152014 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Paweł Bala Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b70zg

Podziel się opinią

Share
d4b70zg
d4b70zg