Trwa ładowanie...
d27vm3j

CASH FLOW S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

CASH FLOW S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

Share
d27vm3j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S. A. z siedziba w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259, dalej "Rozporządzenie") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: Raporty kwartalne (sporządzane zgodnie z MSSF): -IV kwartał 2011 roku - brak raportu* -I kwartał 2012 - 14 maj 2012 -II kwartał 2012 - brak raportu* -III kwartał 2012 - 14 listopad 2012 -IV kwartał 2012 - brak raportu * Na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia CASH FLOW S. A. jest zwolniona z publikacji raportu za IV kwartał 2011 roku, pod warunkiem przekazania raportu rocznego za 2011 rok w ciągu 80 dni od zakończenia roku obrotowego tzn. do dnia 20 marca 2012 roku. Ponadto Spółka
na tej samej podstawie nie będzie przygotowywała i publikowała oddzielnego raportu okresowego za IV kwartał 2012 roku, którego termin publikacji przypadałby w 2013roku. * Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia CASH FLOW S.A. w 2012 roku nie będzie publikował oddzielnego raportu okresowego za II kwartał 2012. Dane za II kwartał 2012 zostaną podane w ramach raportu półrocznego za I półrocze 2012 r. zawierającego bardziej szczegółowe informacje, w tym noty objaśniające. Raporty roczne, półroczne i inne: - Raport półroczny za 2012 rok (sporządzony zgodnie z MSSF) - 31 sierpnia 2012 roku, - Raport roczny za 2011 rok (sporządzony zgodnie z MSSF) - 20 marca 2012 roku, * Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Cash Flow S. A. ustala termin przekazania raportu rocznego za 2011 rok na dzień 20 marca 2012 roku. W związku z powyższymi terminami publikacji raportów okresowych CASH FLOW S.A. informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2012 roku: 19 stycznia 2012 roku - 20 marca 2012 roku - okres
zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu rocznego za 2011 rok, 30 kwietnia 2012 roku - 14 maja 2012 roku - okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu za I kwartał 2012 roku, 30 lipca 2012 roku - 31 sierpnia 2012 - okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu półrocznego za 2012 rok, 30 październik 2012 roku - 14 listopad 2012 roku - okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu za III kwartał 2012 Zgodnie z art. 159 w związku z art. 156 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w powyższych terminach osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w związku z pełnieniem funkcji w organach CASH FLOW S.A, posiadanych akcji, dostępem do informacji poufnych z racji zatrudnienia, wykonywanego zawodu, stosunku pracy lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać akcji CASH FLOW S.A. na rachunek własny lub osoby trzeciej. Zakaz obejmuje również ewentualne prawa
pochodne dotyczące akcji emitenta lub instrumentów z nimi powiązanych, dokonywanie na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Grzegorz Gniady - Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vm3j

| | | CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629 - 21-87-266 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vm3j

Podziel się opinią

Share
d27vm3j
d27vm3j