Trwa ładowanie...
dysxlpg

CASH FLOW S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za 1 półrocze 2015 roku (10/2015)

CASH FLOW S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za 1 półrocze 2015 roku (10/2015)

Share
dysxlpg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za 1 półrocze 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, iż w związku z trudną sytuacją ekonomiczną emitenta a w szczególności z powodu braku środków pieniężnych nie jest możliwe opublikowanie w zapowiedzianym terminie 30 sierpnia 2015 roku raportu za 1 półrocze 2015 roku. Zarząd podejmuje kroki mające na celu pozyskanie inwestorów i sfinansowanie sporządzenia i opublikowania wszystkich wymienionych sprawozdań w jak najszybszym czasie lecz uzależnionym od pozyskania stosownych środków pięniężnych, co nie jest proste w skomplikowanej sytuacji ekonomicznej, związanej z brakiem środków i niezakończonym postępowaniem o ogłoszenie upadłości. Zarząd ma nadzieję, że zakończy się prawomocnie postępowanie o ogłoszenie upadłości. Zarząd przypomina, że w pierwszej instancji zakończyło się ono umorzeniem, ale niektórzy uczestnicy postępowania złożyli zażalenie. Zakończenie tego postępowania może mieć istotny wpływ na zakończenie rozmów z inwestorami pragnącymi wziąć udział w dofinansowaniu spółki, sporządzeniu zaległych raportów i ogólnym
kontynuowaniem działalności przez spółkę. Zarząd szacuje, że uprawomocnienie się może nastąpić na przełomie września i października 2015 roku, co daje nadzieję na następujące po tym szybkie sfinalizowanie rozmów z inwestorami. Zakończenie tego postępowania ma również istotne znaczenie do wyceny aktówów w sporządzanych sprawozdaniach fiansowych. Emitent zgłasza niniejszym zmianę terminu publikacji raportu za 1 półrocze 2015 na dzień 30 września 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Perla | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 629-21-87-266 | | 277463484 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

Podziel się opinią

Share
dysxlpg
dysxlpg