Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

CASUS FINANSE - Korekta raportu bieżącego 20/2014 (21/2014) - EBI

CASUS FINANSE - Korekta raportu bieżącego 20/2014 (21/2014)
Share
dxopdlq

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 21 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego 20/2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Casus Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym koryguje raport bieżący 20/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku w zakresie dotyczącym informacji o dojściu do skutku emisji Obligacji serii E2 i ich przydziale. Treść raportu po korekcie: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie Emisji Obligacji Serii E2, Zarząd Spółki Casus Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 listopada 2014 roku podjął Uchwałę nr 1 (?Uchwała?). Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Spółki stwierdził, że w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 10.00 upłynął termin składania ofert nabycia obligacji serii E2 (?Obligacje?) oraz że w terminie tym zostało złożonych w sposób ważny i skuteczny 20 ofert nabycia Obligacji (Formularzy Zapisu), na łączną liczbę 24.000 (dwudziestu czterech tysięcy) Obligacji. Ponadto zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki postanowił przyjąć wszystkie złożone oferty nabycia Obligacji oraz dokonać wstępnego przydziału 24.000
(dwudziestu czterech tysięcy) Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych), z tym zastrzeżeniem że ostateczny przydział Obligacji zostanie dokonany przez KDPW na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych w dniu emisji i opłacenia Obligacji przez subskrybentów, w trybie określonym w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" oraz § 5 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Szarek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq