Trwa ładowanie...
d3jmiuv
espi

CASUS FINANSE - Przydział Obligacji serii E2 (22/2014) - EBI

CASUS FINANSE - Przydział Obligacji serii E2 (22/2014)
Share
d3jmiuv

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział Obligacji serii E2 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie Emisji Obligacji Serii E2 oraz raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie korekty raportu bieżącego nr 20/2014, Zarząd Spółki Casus Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 14 listopada 2014 r. emisja Obligacji doszła do skutku i został dokonany przydział 24.000 (dwudziestu czterech tysięcy) obligacji na okaziciela serii E2, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) (?Obligacje?). Rejestracja oraz przydział Obligacji zostały dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w trybie określonym w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem PLCSSFN00059. Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane bezpośrednio na zakup portfeli
wierzytelności przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów windykacji tych wierzytelności. Obligacje będą niezabezpieczone oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot oraz Alternatywnego Systemu Obrotu GPW. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" oraz § 5 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Szarek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3jmiuv

Podziel się opinią

Share
d3jmiuv
d3jmiuv