Trwa ładowanie...
d5xrvot
espi

CCC - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej Spółki (34/2013)

CCC - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej Spółki (34/2013)
Share
d5xrvot

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CCC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Kandydatura na członka Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 27 maja 2013 roku zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 26 czerwca 2013 roku informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zamiarze zgłoszenia w imieniu ww. Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pana Jana Rosochowicza na członka Rady Nadzorczej Spółki. Informacja dotycząca zgłoszenia, oświadczenie kandydata oraz życiorys zawodowy zawierający posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, z opisem przebiegu pracy zawodowej przekazano w załączeniu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | |
| | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie kandydata do RN_Jan Rosochowicz_CCC.pdf | Zgłoszenie kandydata do RN | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie kandydata do RN.pdf | Oświadczenie kandydata na członka RN | | | | | | | | | |
| | Życiorys zawodowy.pdf | Życiorys zawodowy | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Piotr Nowjalis Wiceprezes
2013-06-20 Mariusz Gnych Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5xrvot

Podziel się opinią

Share
d5xrvot
d5xrvot