Trwa ładowanie...
d1cwwiw

CCI - Nabycia akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji. (zgodnie z ar...

CCI - Nabycia akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji. (zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) (22/2011)

Share
d1cwwiw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycia akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji. (zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") informuje, że 7 grudnia 2011 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki iż spółka z nimi powiązana, Israel Theatres Ltd, (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) nabyła akcje Spółki w następujących transakcjach podczas sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: 1.Trzy transakcje w dniu 30 listopada 2011 1.1) 280 akcji po cenie 26.50 pln 1.2) 500 akcji po cenie 26.80 pln 1.3) 1 000 akcji po cenie 26.85 pln Transakcje zostały rozliczone w dniu 5 grudnia 2011 2.Dwie transakcje w dniu 1 grudnia 2011 2.1) 610 akcji po cenie 27.14 pln 2.2) 1 110 akcji po cenie 28.90 pln Transakcje zostały rozliczone w dniu 6 grudnia 2011 3.Jedna transakcja w dniu 2 grudnia 2011 3.1) 1 720 akcji po cenie 27.80 pln Transakcja została rozliczona w dniu 7 grudnia 2011 Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28
września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Purchases of the Company shares by insiders(AS DEFINED BY ARTICLE 160 of the ACT ON TRADING IN FINANCIAL INSTRUMENTS)Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, The Netherlands, (the "Company") informes that on 7 December 2011 the Company was notified by two members of the Management Board that their affiliated company Israel Theatres Ltd (in the meaning of Article 160.2.4.a) of the Polish Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005) purchased shares of the Company in the following transactions during the sessions on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange:1. Three transactions on 30 November 20111.1) 280 shares at a price of PLN 26.501.2) 500 shares at a price of PLN 26.801.3) 1 000 shares at a price of PLN 26.85Transactions were settled on 5 December 20112. Two transactions on 1 December 20112.1) 610 shares at a price of PLN 27.142.2) 1 110 shares at a price of PLN 28.90Transactions were settled on 6 December 20113. One transaction on 2 December 20113.1) 1
720 shares at a price of PLN 27.80Transaction was settled on 7 December 2011Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial markets and their supervision (Act on Financial Supervision – Wft.) in conjunction with Article160.4 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005 in conjunction with Article 56.1 of the Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Shares to Organised Trading and on Public Companies. | |

d1cwwiw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CCI | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Amsterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Nissim Nisan Cohen Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

Podziel się opinią

Share
d1cwwiw
d1cwwiw