Trwa ładowanie...
d3xbg3x
espi

CD PROJEKT SA - Zawarcie umowy znaczącej (23/2013)

CD PROJEKT SA - Zawarcie umowy znaczącej (23/2013)
Share
d3xbg3x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CD PROJEKT SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (dalej "Spółka") informuje, o zawartej dnia 28 października 2013 roku pomiędzy Spółką a firmą NAMCO BANDAI GAMES EUROPE S.A.S. z siedzibą we Francji, 49-51 rue des docks, 69252 Lyon Cedex 09 (dalej "Namco") umowie znaczącej (dalej "Umowa"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Spółkę na rzecz Namco licencji wyłącznej na korzystanie z gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" ("Gra") w wersji na komputery PC oraz konsole Microsoft Xbox One i Sony PlayStation 4 (jak również na wcześniejsze generacje tych konsol, o ile wersje dla tych platform powstaną), w zakresie koniecznym do prowadzenia dystrybucji wersji pudełkowej Gry przez Namco na obszarze obejmującym Andorę, Austrię, Belgię, Cypr, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Księstwo Liechtensteinu, Luxemburg, Niemcy, Norwegię, Monako, Maltę, Portugalię, San Marino, Szwajcarię, Szwecję oraz Wielką Brytanię ("Terytorium"). Umowa precyzuje wzajemne
zobowiązania Stron w związku z udzieloną licencją, podstawowe warunki i zasady prowadzenia dystrybucji Gry oraz określa zobowiązania Namco w zakresie prowadzenia kampanii marketingowej Gry, w tym minimalne nakłady Namco na kampanie marketingową Gry. W ramach udzielonej licencji, Namco nabyła prawa do produkcji, dystrybucji i sprzedaży wersji pudełkowej Gry w granicach Terytorium na okres 3 (trzech) lat poczynając od premiery Gry. Wynagrodzenie Spółki z tytułu udzielonej licencji wyliczane będzie na podstawie sumy przychodów Namco pomniejszonych o uzgodnione opłaty dystrybucyjne i koszty związane z dystrybucja i promocją Gry, z zastrzeżeniem zastosowania uzgodnionego miedzy stronami mechanizmu zawiązywania i rozwiązywania rezerw. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie kwartalnie na podstawie raportów sprzedaży sporządzanych przez Namco. Umowa nie zawiera postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, w tym postanowień
dotyczących kar umownych. Kryterium uznania Umowy za znaczącą ? przewidywana wartość umowy, w tym również wartość uzgodnionych zaliczek na poczet opłat z tytułu wykorzystania licencji przez Namco przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 74
(ulica) (numer)
22 519 69 00 22 519 69 49
(telefon) (fax)
gielda@cdprojekt.com www.cdprojekt.com
(e-mail) (www)
734-28-67-148 492707333
(NIP) (REGON)
d3xbg3x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2013-10-28 Michał Nowakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xbg3x

Podziel się opinią

Share
d3xbg3x
d3xbg3x