Trwa ładowanie...
d1h8uyl

CDRL S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D spółki ...

CDRL S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D spółki CDRL S.A. (14/2014)

Share
d1h8uyl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CDRL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D spółki CDRL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2014 r. Emitent otrzymał uchwałę nr 1370/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie której Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 10 grudnia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki CDRL S.A., o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda: a) 1.999.516 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji serii B, b) 50.544 (pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcje serii C, c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii D Wprowadzenie akcji do obrotu ma nastąpić pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 grudnia 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ?PLCDRL000043?; Na podstawie powyżej wskazanej uchwały Zarząd Giełdy postanowił notować akcje spółki CDRL S.A., o których mowa w pkt.1., w systemie notowań
ciągłych pod nazwą skróconą ?CDRL? i oznaczeniem ?CDL?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1h8uyl

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CDRL S.A. | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 64-000 | | PIANOWO | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kwiatowa | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 65 511 87 00 | | +48 65 511 87 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6981673166 | | 411444842 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Tomasz Przybyła V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1h8uyl

Podziel się opinią

Share
d1h8uyl
d1h8uyl