Trwa ładowanie...
d1cukzz
espi

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ...

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. 24 października 2013 r. (47/2013)
Share
d1cukzz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. 24 października 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 października 2013 roku. Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
20131024_Uchwały NWZ CPD S.A..pdf Uchwały NWZ CPD S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-677 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cybernetyki 7B
(ulica) (numer)
+48 22 321 05 00 +48 22 321 05 01
(telefon) (fax)
info@celtic.pl www.celtic.pl
(e-mail) (www)
6772286258 120423087
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Iwona Makarewicz Członek Zarządu
2013-10-24 Piotr Turchonski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cukzz

Podziel się opinią

Share
d1cukzz
d1cukzz