Trwa ładowanie...
dj2jnur

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na GP...

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na GPW (8/2013)

Share
dj2jnur
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-28
Skrócona nazwa emitenta
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na GPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda objętych wnioskiem, która ma zostać wprowadzona do obrotu giełdowego w następstwie rejestracji, wynosi: 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie). Łączna liczba akcji, która będzie w obrocie giełdowym po wprowadzeniu akcji objętych wnioskiem, wyniesie: 34.307.488 (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem). Zaproponowana została data wprowadzenia do obrotu: 7 marca 2013 roku. Podstawa prawna: § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 19 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj2jnur

| | | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-677 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cybernetyki | | 7B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 321 05 00 | | +48 22 321 05 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@celtic.pl | | www.celtic.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6772286258 | | 120423087 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Elżbieta Donata Wiczkowska Członek Zarządu
2013-02-28 Aled Rhys Jones Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj2jnur

Podziel się opinią

Share
dj2jnur
dj2jnur