Trwa ładowanie...
d1zb14o
d1zb14o
espi

CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (27/2011)

CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (27/2011)
Share
d1zb14o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
CENTROZAP S.A.
Temat
Znacząca umowa energetyczna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrozap SA informuje, że w ramach działalności w zakresie handlu energią elektryczną prowadzonej na Towarowej Giełdzie Energii SA z siedzibą w Warszawie zrealizował w okresie od 05 kwietnia 2011 roku do 11 kwietnia2011 roku szereg transakcji na łączną wartość obrotów w wysokości 20.526,8 tys. zł netto, z czego największą wartościowo jest transakcja na kwotę 8.928,0 tys. zł netto.Zrealizowane kontrakty są konsekwencją aktywności Centrozap SA na rynku TGE, gdzie Emitent funkcjonuje w oparciu o przyznanie statusu członka Towarowej Giełdy Energii SA, o czym informowaliśmy raportem bieżącym nr 110/2010 z dnia 26.10.2010r.Warunki opisanych powyżej transakcji nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTROZAP S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@centrozap.pl www.centrozap.pl
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)
d1zb14o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2011-04-11 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zb14o

Podziel się opinią

Share
d1zb14o
d1zb14o