Trwa ładowanie...
dxpwods
espi
15-12-2010 08:13

CENTROZAP - Zmiana stanu posiadania w Pronox Technology SA (121/2010)

CENTROZAP - Zmiana stanu posiadania w Pronox Technology SA (121/2010)

Share
dxpwods

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 121 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTROZAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania w Pronox Technology SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2010 roku Centrozap S.A. w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3) Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów przejął na własność w Katowicach od dwóch zastawców:- 15.000.000 sztuk akcji zwykłych niezdematerializowanych na okaziciela spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej oraz- 16.500.000 sztuk akcji zwykłych niezdematerializowanych na okaziciela spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.Rozliczenie powyższych transakcji odbyło się po cenie nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję.Dodatkowo informujemy, iż w dniu dzisiejszym została zawarta pozagiełdowa transakcja kupna przez Centrozap S.A. akcji Spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, na podstawie której Centrozap S.A. nabył 16.500 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych, po cenie 1,65 zł za jedną akcję. Akcje te stanowią 0,02 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Przed transakcjami
wskazanymi w niniejszym zawiadomieniu Centrozap S.A. posiadał 33.599.180 sztuk akcji na okaziciela Pronox Technology S.A., stanowiących 32,65 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 33.599.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 31,85 % głosów na walnym zgromadzeniu spółkiPo zawarciu transakcji wskazanych w niniejszym zawiadomieniu Centrozap S.A. posiada 65.115.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A., stanowiących 63,28 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 65.132.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 61,75 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:1) 65.099.180 to akcje na okaziciela stanowiące 63,26 % kapitału zakładowego Spółki, dające 65.099.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zgromadzeniu Spółki, stanowiące 61,71 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,02 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Centrozap
S.A. nie wyklucza dalszego zaangażowania kapitałowego w Pronox Technology S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy, które jest uzależnione od wykonywania umów zawartych pomiędzy Centrozap S.A. a innymi podmiotami.Zwiększenie stanu posiadania przez Centrozap S.A. nie podlegało obowiązkowi zastosowania wezwań wskazanych w art. 72 i następnych Ustawy o ofercie publicznej (...) z uwagi na fakt, iż przejęcie na własność akcji wskazanych w niniejszym zawiadomieniu spełnia dyspozycję art. 75 ust. 3 pkt 5 tejże Ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpwods

| | | CENTROZAP S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTROZAP | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 782 97 00 | | 032 782 97 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@centrozap.pl | | www.centrozap.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340132258 | | 273544270 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię iNazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2010-12-15 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpwods
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dxpwods
dxpwods