Trwa ładowanie...
d24svm0
d24svm0
espi

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. - Zawiadomienia o zmianie udziału w głosach oraz o transakcj...

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. - Zawiadomienia o zmianie udziału w głosach oraz o transakcjach na akcjach Emitenta (4/2013)
Share
d24svm0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | KNF | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia o zmianie udziału w głosach oraz o transakcjach na akcjach Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. informuje, że w dniu 28.10.2013 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia od Pani Aliny Przyborowskiej-Bednarowicz pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Emitenta o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów oraz zawiadomienie od Pana Karima Al Srag o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienia zostały przekazane w związku z transakcją zbycia w dniu 24.10.2013 r. przez Panią Alinę Przyborowską-Bednarowicz na rzecz Pana Karima Al Srag 369 800 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) sztuk akcji spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. w drodze umowy cywilnoprawnej. Akcje są objęte umownym ograniczeniem zbywalności (lock-up) do dnia 25 marca 2014 r. Ograniczenie zostało przeniesione na nabywcę. Treść otrzymanych zawiadomień stanowi załącznik
do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie.pdf | Zawiadomienia o zmianie udziału w głosach o transakcjach na akcjach Emitenta | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szeroka 23/3
(ulica) (numer)
+48 502 451 922
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8442350729
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Alina Przyborowska-Bednarowicz Prezes Zarządu Alina Przyborowska-Bednarowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24svm0

Podziel się opinią

Share
d24svm0
d24svm0