Trwa ładowanie...
d2g0sr5
espi

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ...

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej (1/2015)

Share
d2g0sr5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015 KNF
Data sporządzenia: 2015-01-14
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (?Emitent?) informuje, że w dniu 14.01. 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące zbycia przez niego akcji Emitenta. Członek Rady Nadzorczej zbył w dniu12.01.2015 r., na rynku regulowanym, łącznie10.000 akcji po średniej cenie 0,70 zł za jedną akcję. Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Szeroka | | 23/3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 502 451 922 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8442350729 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Paweł Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

Podziel się opinią

Share
d2g0sr5
d2g0sr5