Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri
espi

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów n ...

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (10/2014)
Share
dxarqri
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014 KNF
Data sporządzenia: 2014-11-19
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 19 listopada 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Aliny Przyborowskiej ? Bednarowicz, o treści jak w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie1.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szeroka 23/3
(ulica) (numer)
+48 502 451 922
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8442350729
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Paweł Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri