Trwa ładowanie...
d2vady9

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane w zwi...

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane w związku z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2012)

Share
d2vady9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane w związku z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie("Spółka") informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 roku otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Aleksandra Trojanowicza zawiadomienie dotyczące nabycia akcji Spółki, sporządzone zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Transakcja zakupu akcji została zawarta dniu 07-12-2011roku, łącznie 100 akcji na okaziciela Spółki po średniej cenie zakupu wynoszącej 5,20 zł. Transakcja została zawarta w trakcie sesji zwykłej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Łączna wartość transakcji wyniosła 520 zł. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

| | | CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-231 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Płocka | | 11/13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 53 95 573 | | (22) 53 95 570 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5272579235 | | 141482716 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Joanna Nowicka-Kempny Lidia Kmiciewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

Podziel się opinią

Share
d2vady9
d2vady9