Trwa ładowanie...
d4fzy1p
espi

CENTRUM KLIMA S.A. - Rekomendacja Zarządu Emitenta dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2010 (8/2011)

CENTRUM KLIMA S.A. - Rekomendacja Zarządu Emitenta dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2010 (8/2011)
Share
d4fzy1p
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM KLIMA S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu Emitenta dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2010
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że Zarząd Spółki w dniu dzisiejszy przekazał Radzie Nadzorczej swoją rekomendację, aby uchwała o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010 przewidywała wypłatę dywidendy w wysokości 45 (czterdzieści pięć) groszy na każdą akcję Spółki.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt.2 ustawy o ofercie?informacje bieżące i okresowe w związku z §38 ust. 1 pkt.11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Wieruchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sochaczewska 144
(ulica) (numer)
(22) 250 50 50 (22) 250 50 60
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
522-10-22-534 011179157
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fzy1p

Podziel się opinią

Share
d4fzy1p
d4fzy1p