Trwa ładowanie...
dkxkht0
dkxkht0
espi

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (2/2015)

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (2/2015)
Share
dkxkht0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku: 1. Raport roczny za 2014 rok: 19 marca 2015 r. (czwartek) 2. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku: 14 maja 2015 r. (czwartek) 3. Raport półroczny za I półrocze 2015 roku: 31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) 4. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku: 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2014 roku oraz za drugi kwartał 2015 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-195 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Słomińskiego 19 lok. 524
(ulica) (numer)
22 431 77 00 22 431 77 03
(telefon) (fax)
enel@enel.pl www.enel.pl
(e-mail) (www)
524-259-33-60 140802685
(NIP) (REGON)
dkxkht0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Adam Stanisław Rozwadowski Prezes Zarządu Adam Stanisław Rozwadowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkxkht0

Podziel się opinią

Share
dkxkht0
dkxkht0