Trwa ładowanie...
d3jvz0d

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawezwanie do próby ugodowej (5/2015)

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawezwanie do próby ugodowej (5/2015)

Share
d3jvz0d

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | RAPORT UNI - PL nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawezwanie do próby ugodowej | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dalej ?Spółka?) niniejszym informuje o powzięciu informacji o tym, że do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w dniu 23 marca 2015 r. wpłynął wniosek o zawezwanie Spółki do próby ugodowej celem zawarcia ugody, w wyniku której Spółka zobowiązałaby się do zapłaty na rzecz wnioskodawcy Agnieszki Konckiej kwoty w wysokości 10.000.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, kwoty w wysokości 1.000.000,00 zł tytułem odszkodowania oraz renty w wysokości 20.000,00 zł miesięcznie. Łączna wartość przedmiotu sporu została określona na kwotę w wysokości 11.240.000,00 zł. Jako podstawę tych roszczeń wnioskodawca wskazuje nieprawidłowe leczenie, które jedynie w pewnym zakresie prowadzone było w szpitalu Spółki. Termin posiedzenia został wyznaczony na dzień 6 maja 2015 r. W opinii Zarządu Spółki roszczenia wnioskodawcy są nieuzasadnione zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. Niezależnie od powyższego Zarząd Spółki informuje, że roszczenia
wysuwane przez wnioskodawcę objęte są zakresem umowy ubezpieczenia zawartej przez Spółkę z Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Z informacji posiadanych przez Zarząd ponadto wynika, że roszczenia wynikające z leczenia wnioskodawcy w szpitalu Spółki zostały przez wnioskodawcę uprzednio zgłoszone do ubezpieczyciela Spółki w kwocie znacznie niższej niż obecnie (150.000,00 zł tytułem odszkodowania, 150.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz renta wyrównawcza w kwocie 4.500,00 zł miesięcznie). Ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego nie znalazł cech błędu lekarskiego czy też niedochowania staranności w leczeniu wnioskodawcy. W szczególności zebrany wówczas materiał dowodowy wykazał, że świadczenia medyczne były w placówce Spółki udzielane wnioskodawcy zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i przy użyciu dostępnych metod i środków. Dlatego też Zarząd Spółki uważa, że brak jest podstaw do przyjęcia odpowiedzialności Spółki. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jvz0d

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-195 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Słomińskiego | | 19 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 431 77 00 | | 22 431 77 03 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 524-259-33-60 | | 1408002685 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Jacek Rozwadowski Wiceprezes Zarządu Jacek Rozwadowski

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jvz0d

Podziel się opinią

Share
d3jvz0d
d3jvz0d