Trwa ładowanie...
d4ml7e1
d4ml7e1
espi

CENTURION FINANCE S.A. - Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromad ...

CENTURION FINANCE S.A. - Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 listopada 2014 roku (13/2014)
Share
d4ml7e1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CENTURION FINANCE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 listopada 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Centurion Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 listopada 2014 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 1) Twinlight Finance Limited z siedzibą na Cyprze: 2.635.033 akcji, które stanowiły 100% udziału w głosach na NWZA i 51,67% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTURION FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTURION FINANCE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-749 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleksandra Zająca 22
(ulica) (numer)
+48 32 743 91 34 +48 32 700 31 58
(telefon) (fax)
kontakt@centurionsa.pl www.centurionsa.pl
(e-mail) (www)
894-302-31-31 021527685
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Dorota Sauczek Pełnomocnik Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ml7e1

Podziel się opinią

Share
d4ml7e1
d4ml7e1