Trwa ładowanie...
d1m676y
d1m676y
espi

CERABUD S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta. (9/2011)

CERABUD S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta. (9/2011)
Share
d1m676y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CERABUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ospółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. , Nr 184, poz. 1539, ze zm.), Zarząd CERABUD S.A. informuje o otrzymaniu od Wiktora Mitrowskiego zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o następującej treści:"Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż:w dniu 19.04.2011 r. nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów w Spółce CERABUDSA. W wyniku transakcji w dniu 14.04.2011 r. na rynku NewConnect zbyłem 12.585.000sztuk akcji spółki CERABUD S.A.Przed dokonaniem wymienionej w zawiadomieniu transakcji posiadałem:Akcje serii B dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect33.312.042
akcje serii B, co stanowiło 32,55% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało dowykonywania 33.312.042 głosów i stanowiło 23,40% ogółu głosów na Walnym ZgromadzeniuCERABUD S.A.Po dokonaniu wymienionej transakcji posiadałem:Akcje serii B dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect20.727.042 akcji serii B, co stanowiło 20,25% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało dowykonywania 20.727.042 głosów i stanowiło 14,56% ogółu głosów na Walnym ZgromadzeniuCERABUD S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CERABUD S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-447 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piotrkowska 173
(ulica) (numer)
(042) 632 23 71 (042) 632 23 71
(telefon) (fax)
j.gawron@cerabud.pl www.cerabud.pl
(e-mail) (www)
725-194-95-38
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Krzysztof Marciniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m676y

Podziel się opinią

Share
d1m676y
d1m676y